WEDSTRIJD

WEDSTRIJD 2018-06-11T11:59:37+00:00

WEDSTRIJD

Kan je bij het horen van “Vol mooie dromen” ook niet blijven stilzitten? Dan ben je niet alleen!

En wil je met je danstalent een gratis optreden van mij winnen? Dan kan dat!

Breng familie, vrienden, sportclub of vereniging samen en maak een mooi, hip-en-trendy, gek, vrolijk,… filmpje op de melodie van “Vol mooie dromen”.Een dansje in je eentje of samen met de hond mag natuurlijk ook steeds. 😉

Je kan je filmpje hieronder opladen. Je vindt er ook enkele andere inzendingen.

Ik kies uit alle inzendingen het leukste filmpje en komt dan bij jou een privé-optreden geven. Begin iedereen al maar uit te nodigen.

Veel succes!

Amaryllis x

Voorwaarden
Bij het aanleveren van clips/content gaat De Amberman vzw er van uit dat deze vrij zijn van rechten en onbeperkt in tijd en geografisch gebied mogen worden gebruikt en geprogrammeerd worden door De Amberman vzw. Ondertekenen / akkoord gaan houdt in dat bevestigd wordt dat geen bijkomende 'audiovisuele rechten voor regie en scenario’, choreografieën of andere creatieve prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks met de productie van het nummer of de clip verband houden door de zender zijn verschuldigd. Indien de toeleverancier / producent / uitgever van de clip dit schrijven ondertekent of zich er digital akkoord mee verklaart, verklaart hij/zij zelf over de rechten te beschikken of te hebben bekomen en dat zijn/haar rechten en deze van zijn/haar rechten en deze van medewerkers / toeleveranciers aan deze productie niet extern (zullen) worden beheerd. Hij/zij verklaart de aanlevering van de content / clip(s) te doen in opdracht van de producent / rechthebbende of die zelf te zijn. Het aanleveren impliceert automatisch een akkoord met deze algemene voorwaarden. De aanwezigheid van bijkomende rechten kan door hoger genoemde vennootschap aan de toeleverancier van de content worden gefactureerd. Het bovenstaand aanvinken van de algemene voorwaarden of het ondertekenen van dit formulier houdt in de algemene voorwaarden te aanvaarden, de vermelde clip / content te hebben aangeleverd voor uitzending en daar het recht toe te hebben. De clip kan vrij worden uitgezonden en is niet onderhevig aan andere auteursrechten dan de rechten voor componist/tekstschrijver (Sabam). Verder zijn er geen imagia rechten op deze clip, er zijn dus geen elementen die het aantal rotaties beperken. De inzender bevestigt eigenaar te zijn van het volledige materiaal dat wordt opgeladen en draagt hierbij alle rechten over aan De Amberman. Verder draagt de inzender het volledige recht over aan De Amberman om onbeperkt en kostenloos het materiaal te gebruiken, te distribueren, aan te passen, te integreren, te commercialiseren, te verkopen of er alle andere mogelijke activiteiten mee uit te voeren.
Facebook